Compartir

Articles

Bildu i el Règim del 78: integració o transformació?

Un cop tenim clar que el paper d’EH Bildu no es dona des d’una posició de debilitat, sinó de fortalesa, cal entrar a preguntar-se si aquest nou lideratge dins del bloc plurinacional de la investidura pot comportar avenços en la resolució del conflicte territorial, cosa que vindria aparellada, necessàriament, d’una transformació del que fins avui ha estat el R78.

Guanyar la vida de la majoria

Per fer que guanyi la vida cal posar en marxa, de forma urgent, les transformacions. (…)
Altrament, la por i manca d’esperança de la majoria seran fàcilment instrumentalitzats.

Newsletter

Responsable: Associació Institut Teoria i Praxi. NIF G-67544767. C. Rocafort 242 bis, 2n de 08029-Barcelona. Email: info@sobiranies.cat. Finalitat: Tramitar peticions dels usuaris. Informar sobre el contingut de la pàgina. Comercialitzar béns i serveis. Legitimació: Propi consentiment de l’usuari. Destinataris: Associació Institut Teoria i Praxi i proveïdors legitimats externs necessaris pel desenvolupament de l’activitat. Drets: Accedir, Rectificar, suprimir i altres establerts a la política de privacitat. Contactant amb info@sobiranies.cat. Informació addicional: Aquí es pot accedir a la política de privacitat.