Compartir

Armament que comprem -i seguirem comprant-

En menys de dos anys, Pedro Sánchez ha multiplicat compromisos de despesa en armament, ha anunciat que ampliarà l'Exècit en 7.000 militars més, i ha dissenyat el Pla "Ave Fénix" per al rescat de la indústria de l'armament.

El desembre de 2018, Pedro Sánchez va aprovar un paquet històric de despesa en armament militar, que incrementava en 12.000M€ la factura pública en tota mena d’armes i armament. El febrer d’enguany 2020, la ministra de Defensa Margarita Robles, del PSOE, va fer pública la voluntat del Gobierno d’ampliar de 120.000 a 127.000 la plantilla de militars durant l’actual legislatura; el mes de maig, el Secretari de Defensa (que mentrestant ha deixat el càrrec), Angel Olivares, explicava amb detall en una entrevista el pla “Ave Fénix del Govern, que situa les Forces Armades espanyoles, la compra d’armament i la indústria espanyola d’armament com un dels grans eixos de reactivació econòmica.

Per saber-ne més:


Les infografies: comunicar pels ulls, entendre amb la mirada

El projecte de diari digital :Sobiranies.cat basa el seu contingut principal en articles, dossiers monogràfics i ressenyes; és a dir, en pensament en forma d’escrits. Tanmateix, la imatge , els gràfics i, en general, la informació sintetitzada de manera visualment entenedora, són també mitjans i registres que volem incoure en aquest projecte d’espai digital dedicat a la formació , el debat i l’anàlisi política.

Reader Interactions

Newsletter

Responsable: Associació Institut Teoria i Praxi. NIF G-67544767. C. Rocafort 242 bis, 2n de 08029-Barcelona. Email: info@sobiranies.cat. Finalitat: Tramitar peticions dels usuaris. Informar sobre el contingut de la pàgina. Comercialitzar béns i serveis. Legitimació: Propi consentiment de l’usuari. Destinataris: Associació Institut Teoria i Praxi i proveïdors legitimats externs necessaris pel desenvolupament de l’activitat. Drets: Accedir, Rectificar, suprimir i altres establerts a la política de privacitat. Contactant amb info@sobiranies.cat. Informació addicional: Aquí es pot accedir a la política de privacitat.