Compartir

Revolta catalana

El demos republicà en la revolta catalana

Jordi Serrano, rector de la UPEC, ha escrit ‘Carta a un republicano español. La revuelta catalana. Unos meses que estremecieron a España’. El propi autor defineix el llibre com de denúncia i escrit des de la indignació, però realitza un repàs històric ben fonamentat per comprendre el que anomena la ‘revuelta catalana’. Bru Laín, professor de sociologia a la UB i membre del consell de redacció de la revista Sin Permiso, ressenya l’obra.

Newsletter

Responsable: Associació Institut Teoria i Praxi. NIF G-67544767. C. Rocafort 242 bis, 2n de 08029-Barcelona. Email: info@sobiranies.cat. Finalitat: Tramitar peticions dels usuaris. Informar sobre el contingut de la pàgina. Comercialitzar béns i serveis. Legitimació: Propi consentiment de l’usuari. Destinataris: Associació Institut Teoria i Praxi i proveïdors legitimats externs necessaris pel desenvolupament de l’activitat. Drets: Accedir, Rectificar, suprimir i altres establerts a la política de privacitat. Contactant amb info@sobiranies.cat. Informació addicional: Aquí es pot accedir a la política de privacitat.