Compartir

Consell de Redacció

Adrià Porta

Antoni Trobat

Gala Pin

Eva Alfama

Laia Facet

Maria Corrales

Marlene Fautsch

Antoni Trobat

Natàlia Rosetti

Sonia Farré

Joan Tardà

Roc Solà

Jordi Serrano

Dylaira E. Sales

Ricard Martinez

Anna Simó

Jaume Montés

Blai Burgaya

Sergi Cutillas

Newsletter

Responsable: Associació Institut Teoria i Praxi. NIF G-67544767. C. Rocafort 242 bis, 2n de 08029-Barcelona. Email: info@sobiranies.cat. Finalitat: Tramitar peticions dels usuaris. Informar sobre el contingut de la pàgina. Comercialitzar béns i serveis. Legitimació: Propi consentiment de l’usuari. Destinataris: Associació Institut Teoria i Praxi i proveïdors legitimats externs necessaris pel desenvolupament de l’activitat. Drets: Accedir, Rectificar, suprimir i altres establerts a la política de privacitat. Contactant amb info@sobiranies.cat. Informació addicional: Aquí es pot accedir a la política de privacitat.