Compartir

Consell de Redacció

Adrià Porta

Albert Noguera

Gala Pin

Gemma Ubasart

Ivan Miró

Maria Corrales

Marlene Fautsch

Quim Arrufat

Ricard Vilaregut

Sonia Farré

Xavier Domènech

Nora Miralles

Jordi Serrano

Eunice Romero

Ricard Martinez

Laia Facet

Maria del Mar Griera

Jordi Bonet

Anna Gabriel

Sonia Andolz

Jordi Muñoz

Sergi Cutillas

Newsletter

Responsable: Associació Institut Teoria i Praxi. NIF G-67544767. C. Rocafort 242 bis, 2n de 08029-Barcelona. Email: info@sobiranies.cat. Finalitat: Tramitar peticions dels usuaris. Informar sobre el contingut de la pàgina. Comercialitzar béns i serveis. Legitimació: Propi consentiment de l’usuari. Destinataris: Associació Institut Teoria i Praxi i proveïdors legitimats externs necessaris pel desenvolupament de l’activitat. Drets: Accedir, Rectificar, suprimir i altres establerts a la política de privacitat. Contactant amb info@sobiranies.cat. Informació addicional: Aquí es pot accedir a la política de privacitat.