Compartir

Consell Acadèmic

Aida Martori

Ivan Miró

Natàlia Rosetti

Jordi Bonet

Eunice Romero

M. del Mar Griera

Maria Corrales

Xavier Domènech

Gemma Ubasart

Albert Noguera

Jordi Muñoz

Eloisa Piñeiro

Mercè Cortina

Benet Fusté

Sergi Morales

Mariona Lladonosa

Mario Ríos

Newsletter

Responsable: Associació Institut Teoria i Praxi. NIF G-67544767. C. Rocafort 242 bis, 2n de 08029-Barcelona. Email: info@sobiranies.cat. Finalitat: Tramitar peticions dels usuaris. Informar sobre el contingut de la pàgina. Comercialitzar béns i serveis. Legitimació: Propi consentiment de l’usuari. Destinataris: Associació Institut Teoria i Praxi i proveïdors legitimats externs necessaris pel desenvolupament de l’activitat. Drets: Accedir, Rectificar, suprimir i altres establerts a la política de privacitat. Contactant amb info@sobiranies.cat. Informació addicional: Aquí es pot accedir a la política de privacitat.