Compartir

Consell Acadèmic

Aida Martori

Jordi Bonet

Maria Corrales

Albert Noguera

Mercè Cortina

Ivan Miró

Eunice Romero

Xavier Domènech

Jordi Muñoz

Natàlia Rosetti

M. del Mar Griera

Gemma Ubasart

Eloisa Piñeiro

Newsletter

Responsable: Associació Institut Teoria i Praxi. NIF G-67544767. C. Rocafort 242 bis, 2n de 08029-Barcelona. Email: info@sobiranies.cat. Finalitat: Tramitar peticions dels usuaris. Informar sobre el contingut de la pàgina. Comercialitzar béns i serveis. Legitimació: Propi consentiment de l’usuari. Destinataris: Associació Institut Teoria i Praxi i proveïdors legitimats externs necessaris pel desenvolupament de l’activitat. Drets: Accedir, Rectificar, suprimir i altres establerts a la política de privacitat. Contactant amb info@sobiranies.cat. Informació addicional: Aquí es pot accedir a la política de privacitat.