Compartir

Política de privacitat

A fi de donar compliment al Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell), s’exposa de forma clara i directa com es gestionen les dades de caràcter personal dels usuaris i col·laboradors d’aquesta pàgina i altres dades d’interès.

1. Qui és el Responsable del tractament de les dades?

Les dades es gestionen per l’ASSOCIACIÓ INSTITUT TEORIA I PRAXI, inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb NIF G-67544767 i domicili a efecte de notificacions al carrer Rocafort, nº 242 bis, 2n de 08029-Barcelona. Pot contactar enviant un correu electrònic a: info@sobiranies.cat

2. Finalitat: Per què i per a què tractem les seves dades personals?

Tractem les seves dades personals per a les següents finalitats:

  • Per tramitar les peticions que faci l’usuari mitjançant els formularis o vies de contacte habilitats a la pàgina.
  • Per a facilitar l’accés a la zona privada de cada usuari i habilitar la seva participació als fòrums o espais de debat establerts a la pàgina.
  • Per poder donar compliment a les adquisicions de béns i/o serveis que es comercialitzaran a la pàgina.
  • Per a desenvolupar accions comercials en general i poder oferir-li continguts, productes i serveis que poden resultar del seu interès.
  • Poder remetre-li comunicacions i contingut de la web a través de bolletins o newsletter. Aquestes comunicacions s’enviarien només en cas d’acceptació prèvia per part de l’usuari o en cas de que hagi contractat prèviament un producte o servei.
  • Així mateix, podem sol·licitar la seva opinió sobre productes i serveis que considerem poden ser-li d’interès.

3. Base jurídica: Com podem obtenir les seves dades?

La nostra legitimació per a obtenir les dades és el propi consentiment de l’usuari. Obtenim informació de caràcter personal d’un mode directe, ja sigui a través de consultes realitzades pels usuaris a les nostres bústies o correus de contacte, o al adquirir un producte o servei. Així mateix, també obtenim aquesta informació al subscriure’s l’usuari a la newsletter o bolletí informatiu.

També obtenim informació sobre les seves preferències al emetre comentaris als espais habilitats, podent realitzar un perfilat sobre els seus interessos, afinitats o predileccions. En tot cas, mai es compartirà aquesta informació amb cap tercer.

4. Destinataris: Qui rebran i tractaran les seves dades?

Només nosaltres, l’ASSOCIACIÓ INSTITUT TEORIA I PRAXI, rebrem i tractarem les dades de caràcter personal. No es cediran les seves dades a cap tercer sense el seu consentiment exprés i inequívoc. Únicament es cediran les dades si l’activitat de l’Associació es transferís a una altra entitat jurídica, sempre i quan, pertanyi als mateixos integrants fundadors de l’Associació.

Per altra banda, es podria compartir les dades amb els nostres proveïdors però únicament amb la mesura estrictament necessària per a poder desenvolupar el servei.

Tot i això, s’informa que l’ASSOCIACIÓ INSTITUT TEORIA I PRAXI pot utilitzar Google Analytics o altres serveis de cloud ubicats a tercers països. En aquests casos sempre ens assegurem que els es garanteixin les disposicions de protecció establertes al Reglament Europeu de Protecció de Dades. En el cas de Google Analyitics s’utilitzen cookies per a ajudar-nos a estudiar i analitzar l’ús que fan els usuaris  de la web (més informació a la política de cookies). Aquesta eina es prestada per Google, Inc., empresa nord-americana de Delaware llur oficina principal és al  1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units. Google Inc. està adherit a l’acordo de Privacitat (EU-US Privacy Shield) sent del tot segur aquest tractament.

5. Quins són els drets dels usuaris?

Els interessats, d’acord amb el disposat a la normativa aplicable, podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el de limitació i portabilitat dirigint un escrit l’ASSOCIACIÓ INSTITUT TEORIA I PRAXI, carrer Rocafort, nº 242 bis, 2n de 08029-Barcelona o, bé, enviant un correu electrònic a: info@sobiranies.cat

En ambdós casos, serà precís adjuntar una fotocopia del Document Nacional d’Identitat o documentació anàloga que acrediti la seva identitat.

Així mateix, l’usuari podrà presentar les seves reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (més info a www.agpd.es).

6. Enllaços externs

S’adverteix a l’usuari que la present pàgina web pot mostrar enllaços a diferents portals aliens a SOBIRANIES.CAT. En aquests casos, l’empresa no es responsabilitza del possible tractament de dades que poden realitzar en aquestes pàgines webs.

7. Enviament de comunicacions comercials

En cas d’acceptació en el formulari oportú o a l’adquirir algun producte o servei, es remetrà a l’usuari un bolletí de noticies o newsletter de la pàgina web. També es podrà sol·licitar a l’usuari la seva opinió sobre productes o serveis relatius a les seves preferències.

Aquestes comunicacions podran ser genèriques o bé personalitzades en funció de la informació de que es disposi de l’usuari, segons el perfilat que s’hagi pogut realitzar (vegeu punt 2n i 3r d’aquesta política de privacitat).

El usuari podrà oposar-se en qualsevol moment a la remissió de les comunicacions comercials mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@sobiranies.cat o bé seguint les instruccions que s’indicaran a cada comunicació remesa a l’usuari.

8. Tractament de dades de menors d’edat

En compliment de la normativa aplicable, per a procedir al tractament de dades de menors de 16 anys es requerirà el consentiment dels pares o tutors.

En cas que des de l’ASSOCIACIÓ INSTITUT TEORIA I PRAXI es sospiti que un usuari pot ser menor de 16 anys, es podrà requerir a acreditar aquest extrem o revisar que tingui el permís i autorització escaients. Així mateix, ens reservem el dret de suspendre o eliminar el seu compte.

Newsletter

Responsable: Associació Institut Teoria i Praxi. NIF G-67544767. C. Rocafort 242 bis, 2n de 08029-Barcelona. Email: info@sobiranies.cat. Finalitat: Tramitar peticions dels usuaris. Informar sobre el contingut de la pàgina. Comercialitzar béns i serveis. Legitimació: Propi consentiment de l’usuari. Destinataris: Associació Institut Teoria i Praxi i proveïdors legitimats externs necessaris pel desenvolupament de l’activitat. Drets: Accedir, Rectificar, suprimir i altres establerts a la política de privacitat. Contactant amb info@sobiranies.cat. Informació addicional: Aquí es pot accedir a la política de privacitat.